tuong-bo-de-dat-ma

BRONZE BODHIDHARMA STATUE – Tượng Bồ Đề Đạt Ma bằng đồng

Rất nhiều người thỉnh tượng Bodhidharma statue, Bồ-đề-đạt-ma, về nhà, thì tà khí, xui xẻo, bệnh tật bị xua đi và đem lại gia đình an vui, mạnh khoẻ và sung túc. Ngài là sự hộ mệnh trong gia đình bạn.

$375.00

Quantity