sam-do-cao-lyjpg-2831

Hồng Sâm Cao Ly

Nhân sâm là vị thuốc độc đáo, gồm đủ hai chức năng nói trên : vưà tạo thêm sinh lực chống bệnh tật, vưà bồi dưỡng cơ thể. Vì vậy, nhân sâm giúp con người năng động trong thao tác và minh mẫn trong suy nghĩ.

SKU: HS - 1 Categories: ,

$69.00

Quantity